Adatvédelmi szabályzat

A tánctanfolyamra való jelentkezés

 

A Pósz Márton EV, mint a tancvalaszto.hu tulajdonosa és üzemeltetője, fontosnak tartja a www.tancvalaszto.hu honlapra (továbbiakban: honlap) látogató személyek (továbbiakban: érintett) személyes adatainak védelmét.

1. Az adatkezelő

 • Név: Pósz Márton EV
 • Székhelye: 2000 Szentendre, Erdész u. 20.
 • Nyilvántartási száma: 58092693

a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségei: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel.: +36-20/491-0314

 

2. Az adatkezelés jogalapja

 

 Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.), valamint a GDPR 13-19. cikkelyei előírásait betartva, az érintett önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

 

3. A kezelt adatok köre

 

A honlapot bárki látogathatja személyes adatok megadása nélkül. 

A tanfolyamra való (regisztráció nélküli) jelentkezésnél az Adatkezelő az érintett által megadott alábbi adatokat kezeli:

 1. név
 2. e-mail cím 
 3. telefonszám
 4. számlázási cím

A fent megadott elérhetőségeken kérheti adatai módosítását illetve nyerhet azokba betekintést.

4. Az adatkezelés célja, időtartama

 1. Tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról
 2. Szolgáltatásainkkal, híreinkkel kapcsolatos hírlevelek küldése
 3. Jelentkezések intézése
 4. Számlázás
 5. Felhasználói reklamációk intézése 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

 

5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat a vele szerződésben álló tánciskoláknak, tánctanároknak adhatja át. Az alábbi adatok csak annak a harmadik félnek kerülnek átadásra, akik az Adatgazda számára a tánctanfolyamot nyújtják. Erre a tánctanfolyamra az Adatgazda a honlapon keresztül jelentkezik, és jelentkezésével elfogadja az adattovábbítást. Ezen kívül számlázási céllal a számlázóprogamba (Billingo) is átkerülnek a személyes adatok.

 

6. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

 

 Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során

 • gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
 • védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

 Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. További információért olvassa el a GDPR 13-19.
cikkelyeit.
A jogai gyakorlásáért kérjük lépjen kapcsolatba velünk az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

 

 8. Technikai adatok (cookie-k)

 

 A honlap olyan cookie-kat (sütiket) használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására.

 A honlap az alábbi cookie-kat használja:

 • ideiglenes cookie-k, amelyek a honlap bezárásával törlésre kerülnek
 • állandó cookie-k, amelyek a rögzítés időpontjától számítva egy év múlva kerülnek törlésre

A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével. 

A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-címét). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más személyes adatokkal, nem alkalmasak az érintett azonosítására. Az IP címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

 

9. Hírlevél

 

Az Adatkezelő elektronikus hírleveleket küld az e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták.

 Az érintettek a hírlevelek alján található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - leiratkozhatnak a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő az érintett adatait nyilvántartásából haladéktalanul törli, és az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem közöl.

 

10. Egyéb

 

 A Tájékoztató módosításának lehetősége

 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót. Az érintett a honlapnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Tájékoztatót. A Tájékoztató utolsó módosításának idejét a „Frissítés” sor jelzi.

 

 Jogérvényesítési lehetőségek

 Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.